T.C. BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU
Duyurular - Duyuru Arşivi
Cumhuriyetin 100.Yılında Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Edinme Hakkı Sempozyumu 31.10.2023
28 Eylül Uluslararası Bilgi Edinme Günü Mesajı 25.09.2023
20. Yılında Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı 25.09.2023
Bilgi Edinme Hakki Ulusal Sempozyumlarında Sunulan Bildirilerin Kitap Haline Getirilmesine İlişkin Duyuru 8.02.2023
Kurulumuza Yapılacak Başvuruların Sadece E-Devlet veya Posta Yolu Aracılığıyla Yapılabileceğine İlişkin Duyuru 18.10.2022
E-Devlet Aracılığı İle Başvuru İşlemlerinin Alınmasına İlişkin Duyuru 13.06.2022
BEDK ve Konya Valiliği işbirliğiyle "Bilgi Edinme Kanunu Hizmet İçi Eğitim Programı" Düzenlenmiştir. 15.04.2022
Sürelere İlişkin Bilgilendirme 7.04.2022
BEDK ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İşbirliğiyle "Bilgi Edinme Hakkı Sempozyumu" Düzenlenmiştir. 17.03.2022
Evrak Akış Şeması 23.02.2022
Bilgi Edinme Hakkı Ulusal Sempozyumu 06 Ocak 2022 Tarihinde Gerçekleştirildi 13.01.2022
Kurul Başkanı'nın Bilgi Edinme Hakkı Konusunda TBB ile Yaptığı Söyleşi İçin Tıklayınız 2.12.2021
Cimer Üzerinden Kurulumuza Başvurabilmenin Mümkün Olduğuna İlişkin 2021/1 Sayılı İlke Kararımıza İlişkin Duyuru 25.10.2021
2016/1 Sayılı İlke Kararımıza Karşı Açılan Davaya İlişkin Danıştay 10. Dairesinin Kararı 21.10.2021
28 Eylül Uluslararası Bilgi Edinme Günü Mesajı 28.09.2021
Başkanın Mesajı (Türkçe-English) 26.08.2021
Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 26.07.2021
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun TBMM Genel Kurulu Görüşme Tutanakları 26.07.2021
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararlarının Yayınlanmasına İlişkin Duyuru 14.07.2021
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yıllara Ait Bilgi Edinme Raporları (2004-2020) 24.02.2021