20. Yılında Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı


Bilgi Edinme Hakkı, 9 Ekim 2003'te 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile demokratik bir reform olarak mevzuatımıza girmiştir. Gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme hakkını kullanabilmeleri ilk defa bu kanun ile yasal güvence altına alınmıştır.

Demokratik hukuk devletinde şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışının gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerinin yerleşerek güçlenmesinde önemli rol oynayan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun kabul edilişinin 20. yılı olması vesilesiyle “20. Yılında Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı” etkinliğimiz 28 Eylül 2023 tarihinde, Ankara Gölbaşı Hakimevinde gerçekleştirilecektir. Program şu şekildedir: