BEDK ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İşbirliğiyle "Bilgi Edinme Hakkı Sempozyumu" Düzenlenmiştir.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konferans salonunda 16 Mart 2022 tarihinde düzenlenen Bilgi Edinme Hakkı Sempozyumu'na Kurul Başkanımız Sayın Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Kurul Üyemiz Sayın Dr. Hayrettin Kurt, yargı mensupları, akademisyenler ve hukuk fakültesi öğrencileri katıldı.

Kurul Başkanımız Sayın Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu; açılış konuşmasında bilgi edinme hakkı ve bu hakkın kullanımı üzerinde durarak; 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkeleri ile demokratik ve şeffaf yönetimi hedeflediğini, bu hedefler dairesinde yapılan mevzuat çalışmaları ile bilgi edinme hakkının, Anayasamızın 74 üncü maddesine 2010 tarihinde yapılan ek ile anayasal bir hak haline geldiğini, böylece 4982 sayılı kanunun “hak” olarak nitelediği bilgi edinme hakkının, “temel hak” mesabesine yükseldiğini, ilerleyen süreçte 2 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan İnsan Hakları Eylem Planı toplantısında bu hakkın kullanımının daha da güçlendirileceğinin belirtildiğini aktardıktan sonra bilgi edinme hakkının uygulamasına dair bilgilere değinmiştir. Bu kapsamda bilgi edinme hakkının kullanımının, ülkemizde, 5 kademe halinde icra edildiğini, bunların, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları, BEDK, idare mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay olduğunu bu anlamda İdarenin siyasi fonksiyon dışındaki tasarruflarının, BEDK’nın görev alanına girebildiğini açıklamıştır.Kurulun bir hak arama aracı olduğunu, BEDK dışında da hak arama kurumlarının bulunduğunu kaydeden Sayın Kurul Başkanımız, konuşmasında "Kurulun kararları idareyi bağlayıcıdır. Bu kararlara uymak istemeyen, birey veya kamu, mutlaka idare mahkemesine başvurmak zorunda kalıyor. İkinci bir özelliğimiz ise ilke kararları alma yetkimiz var." ifadelerini kullanmıştır. Kurulun aldığı ilke kararlarına karşı bugüne kadar Danıştay’da iptal davaları açıldığı bilgisini aktaran Sayın Fendoğlu, davalar sonucu bu kararların iptal edilmediği bilgisini dinleyicilerle paylaşmıştır.
Bilgi edinme taleplerinin yüzde 90 oranında ilk kademede çözümlendiğini aktaran Kurul Başkanımız, Türkiye'de 2020'de 2 milyonu aşkın bilgi edinme başvurusu yapıldığını, bu başvurulara yönelik itirazlara ilişkin Kurulumuza başvurulduğunu; hukuki ve fiili bir engel bulunmadığında Kurulumuza yapılan başvuruların 30 iş günü içerisinde karara bağlandığını bu kapsamda Kurulumuzun yaklaşık iki buçuk sene içerisinde dört bin üç yüz seksene yakın dosyayı karara çıkarttığını bildirmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan birinci kademe başvuruların bilgilerinin tamamının Ocak ve Şubat aylarında BEDK’ya gönderildiğini ve BEDK tarafından, Mart-Nisan aylarında düzenlenerek TBMM’ye gönderilen Türkiye Raporu’nun Mayıs-Haziran aylarında  www.tbmm.gov.tr adresinde yayımlandığını belirten Sayın Fendoğlu konuşmasında ayrıca Kurulumuzun verdiği emsal kararlarımızın ve ayrıca “25 Soruda Bilgi Edinme Hakkı” kitabımızın www.bedk.adalet.gov.tr adresimizde kamunun istifadesine sunulduğunu da aktarmıştır.

Açılış konuşmasında ayrıca Sayın Fendoğlu, bölgesel alanda güç olan, diplomasi ve birçok alanda küresel adımlar atan Türkiye’nin demokrasi alanında da önemli çalışmalara imza attığını ve BEDK’nın bunun güzel bir örneği olduğunu belirterek açılış konuşmasını sonlandırmıştır.

Açılış konuşmasının ardından panel oturumu bölümüne geçilmiş, iki oturum halinde sempozyum programı icra edilmiştir. Sempozyum programına ilişkin bilgiler fotoğraflar kısmında yer almaktadır.