BEDK ve Konya Valiliği işbirliğiyle "Bilgi Edinme Kanunu Hizmet İçi Eğitim Programı" Düzenlenmiştir.

    Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) ve Konya Valiliği işbirliğiyle "Bilgi Edinme Kanunu Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlenmiştir.

            Konya’da, Kurulumuz ve Konya Valiliği işbirliğiyle Bilgi Edinme Kanunu Hizmetiçi Eğitim Programı düzenlendi. Konya Valisi Sayın Vahdettin Özkan’ın ev sahipliği yaptığı Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Bilgi Edinme Kanunu Hizmetiçi Eğitim Programı’nda, açılış konuşması Konya Valisi Sayın Vahdettin Özkan ve Kurul Başkanımız Sayın Prof.Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir.
Kurul Başkanımız Sayın Prof.Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu; açılış konuşmasında bilgi edinme hakkı ve bu hakkın kullanımı üzerinde durarak; bilgi edinme hakkının ifade özgürlüğünün de kaynağı durumuna gelebildiğini bu anlamda üçüncü nesil haklardan yani temiz hava, temiz su, çevre hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerden biri olduğunu belirterek,
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkeleri ile demokratik ve şeffaf yönetimi hedeflediğini, bu hedefler dairesinde;
Bilgi edinme hakkının;

 1. Birey ile Devlet arasında bir güven köprüsü görevi yapacağını,
 2. Birey ile Devletin kaynaşmasını, arada sevginin oluşmasını sağlayacağını,
 3. İdare böylece denetleneceğini,
 4. İdare ile birey arasındaki sorunlar çözüleceğini,
 5. Yargının ağır olan iş yükü azalacağını,
 6. İnsan odaklı Devlet anlayışının güçlenmesinin gerçekleşeceğini,
 7. Hukuk devletinin ve hukukun üstünlüğünün iyice yerleşeceğini,
 8. Makul gerekçe anlayışının idareye hâkim olacağını,
 9. Gelişmiş adalet ve gelişmiş demokrasiye geçilebileceğini,
 10. Gün ışığında yönetim icra edilebileceğini,
 11. Kişinin yönetime katılabilmesi gerçekleşebileceğini,
ifade etmiştir.
Konuşmasının devamında Sayın Kurul Başkanımız Hasan Tahsin Fendoğlu, bilgi edinme hakkının, Anayasamızın 74 üncü maddesine 2010 tarihinde yapılan ek ile anayasal bir hak haline geldiğini, böylece 4982 sayılı kanunun “hak” olarak nitelediği bilgi edinme hakkının, “temel hak” mesabesine yükseldiğini, ilerleyen süreçte 2 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan İnsan Hakları Eylem Planı toplantısında bu hakkın kullanımının daha da güçlendirileceğinin belirtildiğini aktardıktan sonra bilgi edinme hakkının uygulamasına dair bilgilere değinmiştir. Bu kapsamda bilgi edinme hakkının kullanımının, ülkemizde, 5 kademe halinde icra edildiğini, bunların, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları, BEDK, idare mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay olduğunu bu anlamda İdarenin siyasi fonksiyon dışındaki tasarruflarının, BEDK’nın görev alanına girebildiğini açıklamıştır.
            Açılış konuşmasında ayrıca; bilgi edinme hakkının belirli süreler içerisinde kullanılabilen bir hak olduğuna değinen Sayın Fendoğlu; hukuki ve fiili bir engel bulunmadığında Kurulumuza yapılan başvuruların 30 iş günü içerisinde karara bağlandığını bu kapsamda Kurulumuzun yaklaşık iki buçuk sene içerisinde dört bin üç yüz seksene yakın dosyayı karara çıkarttığını bildirmiştir.
            Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan birinci kademe başvuruların bilgilerinin tamamının Ocak ve Şubat aylarında BEDK’ya gönderildiğini ve BEDK tarafından, Mart-Nisan aylarında düzenlenerek TBMM’ye gönderilen Türkiye Raporu’nun Mayıs-Haziran aylarında  www.tbmm.gov.tr adresinde yayımlandığını belirten Sayın Fendoğlu konuşmasında ayrıca Kurulumuzun verdiği emsal kararlarımızın www.bedk.adalet.gov.tr adresimizde yayımlandığını ve konuya ilişkin kitap yayınlarımızın da yine web sitemizin mevzuat bölümünde mevcut olduğu bilgisine yer vermiştir.
            Sayın Fendoğlu, bölgesel alanda güç olan, diplomasi ve birçok alanda küresel adımlar atan Türkiye’nin demokrasi alanında da önemli çalışmalara imza attığını ve BEDK’nın bunun güzel bir örneği olduğunu belirterek açılış konuşmasını sonlandırmıştır.
            Açılış konuşmasının ardından panel oturumu bölümüne geçilmiş, Kurul Başkanımız moderatörlüğünde bildiriler sunulmuştur. Bu kısımda ilk bildiriyi sunan Sayın Kurul Başkanımız “Bilgi Edinme Hakkının Niteliği ve İstatistikler” konulu bildirisinin ardından BEDK üyeleri; Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Sayın Hayrettin Kurt, “Bilgi Edinme Başvuru Usulü ve Süreler” konusunda, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Sayın İsmail Kurul, “Bilgi Edinme Hakkının Sınırları” konusunda ve Danıştay Tetkik Hakimi Sayın Ahmet Hüsrev Vural “Örnek Yargı Kararlarıyla Bilgi Edinme Hakkı” konusunda katılımcılara bilgi aktarmıştır.
Eğitim, katılımcılarla soru-cevap şeklinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ile sona ermiştir.
Programa, Vali Vahdettin Özkan’ın yanı sıra; Vali Yardımcıları Mehmet Aydın, Mehmet Ali Özkan ve Aydın Erdoğan, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve kolluk görevlileri katılmıştır.