İdari Personel

Akif ÖNDER
Şube  Müdürü

                   
Behçet YÜKSEL  Kenan BİLGİN  Esma AVCI
Şef Şef Şef


 
Mustafa Berkan GÜNER Tuğba GÖRÜN Sevda AKBUDAK
Memur Memur Memur
 
Selma İLHAN Asım KIVANÇ Nevin ÖZTÜRK
Memur Memur Memur
 
Ayşe  KARAKAKUŞ SÜZEN
Memur
 
İrem SOYDAN
Yardımcı Hizmetler