Prof. Dr. Hasan TAHSİN FENDOĞLU
Başkan

       İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre serbest avukatlık yaptı. Yüksek Lisansını Ankara-Marmara Üniversite-lerinde (Hukuk), insan hakları alanında yazdığı dok¬tora tezini İstanbul Üniversitesinde (Hukuk) tamamlayarak “Kamu Hukuku Doktoru” (Ph.D.) oldu. Yargı bağımsızlığına ilişkin olarak bitirdiği doçentlik tezi ve diğer çalışmaları dikkate alınarak, üniversite doçenti unvanını kazandı. Yabancı dil sınavını iki dilden başardı. “Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi ve Avrupa Birliği” isimli profesörlük tezi ve diğer çalışmaları dikkate alınarak Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Anayasa Hukuku Profesörü oldu.

       Akademisyenlik yanında ek görev olarak Başbakanlıkta (Başmüşavir, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 10 Yılı Ulusal Komitesi Başkanı), Birleşmiş Milletler’de (UNESCO İnsan Hakları İhtisas Komitesi), Kültür ve Tabiat Varlıklarında (Yüksek Kurulu Üyesi, Bölge Kurulu Başkanı), TRT’de (Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı), RTÜK’te (Üst kurul Üyesi ve Başkan Vekili) olarak çalıştı. YÖK Yasası 38 inci madde uyarınca akademisyenlikle birlikte bu görevleri yürüttü. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çeşitli idari görevlerde bulundu. Mesleki yerli ve yabancı dergilerde editörlük yaptı, halen Rusya Federasyonunda çıkan Law and Practice isimli dergide editörlük yapmaktadır.

       Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı döneminde, kamuda ilk kez Türkiye İnsan Hakları Raporu’nu, Kayıp Çocuklar Raporu’nu, İşkence ve Kötü Muamele ile Etkin Mücadele Raporu’nu ve Töre Namus Cinayetleri Raporu’nu yayımladı. Avrupa Konseyi ile yapılan ve Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile birlikte gerçekleştirilen “Implementation of Human Rights Reforms in Turkey” Projesi’nin Başkanı olarak Avrupa ülkelerinde yapılan uygulamalarda Türk Heyetlerine başkanlık yaptı. İ.Ü Hukuk Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Maliye ile Kamu Yönetimi/Siyaset Bilimi Bölümlerinde ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde dersler verdi. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) ve Türk Tarih Kurumunda (TTK) Bilim Kurulu Üyeliğinde bulundu. GAP Gazeteciler Birliği tarafından 2011 yılında yılın en başarılı hukuk adamı seçildi, 9 uncu GAP Oscar ödülü verildi; Türkiye Gençlik Teşkilatı tarafından 2014 yılında yılın en başarılı hukukçusu seçildi. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar (İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü) ile askeri ve sivil kurumlarda, uzmanların eğitimi veya eğitim amaçlı olarak dersler verdi. Kalkınma Bakanlığında On Birinci Kalkınma Planı için “Yeni Hükümet Sisteminde Kamu Yönetimi Çalışma Grubunda” görev yaptı.

       Sayın Cumhurbaşkanımızca 11 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu (BEDK) Üyeliğine atandı ve Başkan olarak seçildi.

       Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesine 20 Haziran 2016 tarihinde Dekan olarak atandı; Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı ve Kamu Hukuku Bölüm Başkanlıklarında bulundu; Fakülte ve Üniversitenin çeşitli yönetim kademelerinde çalıştı.

       Akademik, bilimsel ve idari nedenlerle Dünya’nın çoğu ülkesinde (ABD, Avrupa, Uzak Doğu, Türk ve İslam Dünyası) bulundu; akademik, bilimsel ve idari projelerde görev aldı.

       Yayımlanmış bazı kitapları şunlardır: Anayasa Hukuku (Yedinci Baskı, Yetkin, 2019), Anayasa Yargısı (Üçüncü Baskı, Yetkin, 2019), Anayasal Derinlik (Yetkin, 2012), Türk Anayasa Hukukunda Normlar ve Hiyerarşisi (Türkiye Adalet Akademisi Yayını, 2016), İnsan Hakları Hukuku (Yetkin, 2017), Çocuk Hakları Hukuku (Yetkin, 2016), Yabancı Sermaye ve Yabancıya Mülk Satışı (Seçkin, 1999), 171 Soruda Başkanlık Sistemi (Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 2018), Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) (Yetkin, 2011), Hukuka Giriş (Dördüncü Baskı, Yetkin, 2018), Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı (Yetkin, 2015), Yargının Bağımsızlığı, (Adalet Bakanlığı Yayını, Ankara 1997), Türkiye’nin Demokratik Gelişimi ve Avrupa Birliği (Beyan, İstanbul, 2010), Devlet-Diplomasi ve İnsanın Özgürlük Mücadelesi (Filiz, İstanbul, 1997), Türk Hukuk Tarihi (Türk Anayasa, İdare, Ceza Hukuku Tarihi), Filiz, 2000). Yazar’ın, ayrıca yurt içinde ve yurt dışındaki bilimsel toplantılarda sunduğu çok sayıda bildiri, makale ve çalışmaları bulunmaktadır.