Kurulumuza Yapılacak Başvuruların Sadece E-Devlet veya Posta Yolu Aracılığıyla Yapılabileceğine İlişkin Duyuru

Kurulumuzun 01/06/2022 tarih ve 2022/1 sayılı İlke Kararı ile Kurulumuza e-devlet aracılığıyla başvuru yolu açılmış olup, CİMER aracılığıyla Kurulumuza başvurabilmenin mümkün olduğuna dair 2021/1 sayılı İlk Kararımız kaldırılmıştır. Bu kapsamda Kurulumuza yapılacak itiraz başvurularının ıslak imza ile posta yoluyla ya da e-devlet aracılığıyla yapılması gerekmektedir.