Evrak Akış Şeması

 

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNA GELEN EVRAK AKIŞ ŞEMASI
                                                                              1. AŞAMA
BÜROMUZA VEYA HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GELEN-GİDEN EVRAK BÜROSUNA KAYIT YAPILIR.
2. AŞAMA
EVRAK HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞSE, FİZİKİ OLARAK BİLGİ EDİNME  DEĞERLENDİRME KURULUNA GÖNDERİLİR.  BÜRO PERSONELİ TARAFINDAN ISLAK İMZA İLE TESLİM ALINIR. ŞUBE MÜDÜRÜ TARAFINDAN BÜRO PERSONELİNE SİSTEM ÜZERİNDEN SEVK EDİLİR.
 
3. AŞAMA
BÜRO PERSONELİ EVRAKLARI İNCELER VE TASNİF EDER. EVRAKLARIN KAYDI YAPILIR. (TARİH VE SAYI ALIR, TARANIR, SİSTEME KONULUR.) GEREKLİ İSE, BU KONUDA BAŞKANIN GÖRÜŞÜ ALINIR. ÖNEMLİ EVRAKLAR BAŞKANA HEMEN SUNULUR.
4. AŞAMA
BAŞKAN VEYA GÖREVLENDİRDİĞİ RAPORTÖR TARAFINDAN EVRAKLARIN RAPORTÖRLERE PAYLAŞIMI YAPILIR. EVRAK RAPORTÖRLERİN UHDESİNE GEÇER. KURAL OLARAK, EVRAKIN HİTAMINA KADAR OLAN TÜM İŞLER İLGİLİ RAPORTÖR TARAFINDAN YAPILIR, GEREĞİ YERİNE GETİRİLİR.
5. AŞAMA
TOPLANTI GÜNÜ ÖNCESİ SALI GÜNÜ SAAT 12:00'YE KADAR RAPORTÖR GÖRÜŞLERİ RAPORTÖRLER TARAFINDAN BÜROYA TESLİM EDİLİR.BÜRO PERSONELİNCE TOPLANTI GÜNDEMİ BAŞKAN İLE BAĞLANTILI OLARAK OLUŞTURULUR.
6. AŞAMA
RAPORTÖR UHDESİNDE BULUNAN DOSYALARDAN EKSİK EVRAK OLANLARI (KAMU KURUM VEYA KURULUŞUNA VERİLEN DİLEKÇE, BU KURULUŞTAN ALINAN CEVAP, AVUKATLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE VEKÂLETNAME VB.GİBİ) TESPİT EDER. KURULUMUZ TARAFINDAN KABUL EDİLEN ÖLÇÜLER KAPSAMINDA, EKSİK EVRAK YAZISI BAŞVURU SAHİBİNE GÖNDERİLİR.
7. AŞAMA
KURUL ÜYELERİ İLGİLİ MEVZUATA GÖRE TOPLANIR VE KARAR VERİRLER.
8. AŞAMA
KARAR TASLAĞI, İLGİLİ RAPORTÖR TARAFINDAN HAZIRLANIR. REFİKİ OLAN BİR BAŞKA RAPORTÖR TARAFINDAN KONTROL EDİLİR. SONRA İMZALAMASI İÇİN BAŞKANA SUNULUR. EKSİK EVRAK NEDENİYLE USULDEN RED KARARININ YAZILMASI İÇİN DURUM BÜRODAN YENİDEN SORULUR.
9. AŞAMA
KARARA BAĞLANAN DOSYALAR ÜYELERİN ISLAK İMZASINA GÖNDERİLİR. ÜYELERİN İMZASI TAMAMLANINCA DOSYALAR BÜRO TARAFINDAN TEBLİGATA HAZIRLANIR. EVRAKIN DOSYADAKİ BİLGİ-BELGELERE UYGUNLUĞU "ASLI GİBİDİR" DAMGASI İLE MÜHÜRLENİR. İTİRAZ SAHİBLERİNE TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE İMZAYA SUNULUR. TEBLİĞ EVRAKI BAŞKAN TARAFINDAN İMZALANIR. İTİRAZ SAHİPLERİNE ELDEN VEYA POSTA YOLUYLA TEBLİĞ EDİLİR.
10. AŞAMA
KARARA İTİRAZ EDİLİRSE İLGİLİ RAPORTÖR GEREĞİNİ İFA EDER, KURAL OLARAK DOSYA YENİDEN GÜNDEME ALINIR VE YENİDEN KARAR VERİLİR.
11. AŞAMA
YEREL MAHKEMEYE DAVA AÇILMASI DURUMUNDA İLGİLİ DOSYANIN RAPORTÖRÜ DAVAYA CEVAP HAZIRLAR. DAVAYA CEVAP BAŞKAN TARAFINDAN İLGİLİ MERCİYE GÖNDERİLİR.
12. AŞAMA
MAHKEMENİN KARARIMIZI BOZMASI HALİNDE BAŞKAN BİLGİLENDİRİLİR.
HHGM'E "BAŞKANLIĞIMIZCA KARARA UYULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR." YAZISI YAZILIR. DOSYA
İLGİLİ RAPORTÖR TARAFINDAN YENİDEN GEREĞİ İÇİN KURUL GÜNDEMİNE ALINIR. KURUL KARARI, TARAFLARA VE DAVA DOSYASININ BULUNDUĞU HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLİR. 
13. AŞAMA
İSTİNAF VEYA DANIŞTAYA GİDİLMESİ DURUMUNDA BAŞKAN BİLGİLENDİRİLİR. İLGİLİ RAPORTÖR DOSYANIN GEREĞİNİ YAPAR, BAŞKANA SUNAR.
14. AŞAMA
YAPILABİLECEK İŞİ KALMAYAN DOSYA HİTAM BULMUŞ DEMEKTİR. HİTAM BULAN DOSYA ARŞİVE KALDIRILIR.