Başkanın Mesajı (Türkçe-English)

                                                                                                                                                                      English 

Değerli Vatandaşlarımız,

Bilindiği üzere 2010 Anayasa değişikliği ile güvence altına alınan bilgi edinme hakkı, 9 Ekim 2003'te 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile demokratik bir reform olarak mevzuatımıza girmiştir. Gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme hakkını kullanabilmeleri ilk defa bu kanun ile yasal güvence altına alınmıştır.

Bilgi edinme hakkı, demokratik hukuk devletinde şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışının gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerinin yerleşerek güçlenmesinde büyük önem taşıyan bir haktır. Bu hakkın yerine getirilmesinde, bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda sayılan sebeplere dayanılarak verilen kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) oluşturulmuştur.

BEDK olarak, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde, adalet ve tarafsızlık, çözüm odaklılık, güvenilirlik, saydamlık ve sorumluluk bilincine bağlı olarak verilen görevleri özveriyle yerine getirmenin heyecanı içerisindeyiz. Kamu kurum ve kuruluşları karşısında vatandaşlarımızın haklarını gözeterek, vatandaşlarımızın bilgi edinme haklarına ulaşmada her zaman hakkın ve hukukun yanında olmaya devam etmekteyiz.

20 yılayaklaşan deneyimi ile bilgi edinme birimlerimi ve BEDK, alanında önemli bir birikim oluşturmuştur. İtiraz başvurularını titizlikle inceleyip karara bağlarken, diğer taraftan bilgi edinme hakkının bireyler ve kamu kurumları tarafından doğru bir şekilde anlaşılıp kullanılması ve uygulanması konusunda gerek internet sitemizde gerekse sosyal medya hesabımızda bilgilendirme çalışmalarına önem vermiştir.Bu çerçevede, vatandaşlarımızın bilgiye ulaşmalarını en uygun şekilde sağlamak için sürekli gelişim ve vatandaş odaklı yaklaşım içerisinde bilgi edinme hakkının kullanımında vatandaşlarımızı bilgilendirmek maksadıyla web sitemizi vatandaşlarımızın erişimine açmış bulunmaktayız. İnternet sitemizde yer alan iletişim kanallarını zaman içerisinde geliştirerek vatandaşlarımızın BEDK’ya erişimini kolaylaştırmayı hedeflemekteyiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleri ile 12 Kasım 2019 tarihinde seçimi yapılan Kurulumuz büyük bir şevkle görevine başlamıştır. İlk toplantısını 4 Aralık 2019'da yapan yeni BEDK, 18.08.2021 tarihi itibariyle 3.271 adet başvuruyu karara bağlamış bulunmaktadır. Emsal teşkil edebilecek kararlarımızı www.bedk.adalet.gov.tr adresimizde kişisel verileri çıkararak yayımlamaktayız ve yayımlamaya devam edeceğiz.

Mevzuatımızı güncellemek için yaptığımız çalışmalar devam etmektedir. Daha önce BEDK olarak çıkardığımız ‘‘Mevzuat ve 25 Soruda Bilgi Edinme Hakkı’’ isimli yayınlarımızı güncellemekten ve web sitemizde yayımlamaktan mutluluk duymaktayız. Benzeri yayınlarımız devam edecektir.

2 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı ile BEDK’nın da güçlendirileceğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz.

Bilgi edinme hakkının kullanımının ülkemizde ulaştığı nokta dolayısıyla duyduğumuz memnuniyeti belirterek kamu kurum ve kuruluşlarımızın bilgi edinme hakkının kullanılması konusunda göstermiş oldukları hassasiyete teşekkür eder, kurulumuzun ve bilgi edinme birimlerimizin hak temelli ve özgürlük odaklı olarak yürüttüğü çalışmaların güçlenerek devam edeceğini kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla. 26.08.2021

                                                                             Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU
                                                                       Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanı