Bilgi Edinme Hakkı Ulusal Sempozyumu 06 Ocak 2022 Tarihinde Gerçekleştirildi

Kurulumuz tarafından bu yıl ilki düzenlenen Bilgi Edinme Hakkı Ulusal Sempozyumu 06 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Sempozyuma Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit GÜL ve üst düzey bürokratların yanısıra akademisyen ve öğrencilerden oluşan davetliler katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşma yapan Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül, açıklık ve şeffaflığın devletin özgüven göstergesi olduğu, bu çerçevede vatandaşların idarenin işlemlerini denetlemesine çok önemli katkı sağlayacağını belirterek, denetlenebilmenin ön şartının bu anlamda yine bilgi edinme ve bilgiye ulaşmak olduğunu anlattı. Bilgi edinme hakkının vatandaş ile devletin kaynaşmasına önemli katkı sağladığının altını çizen Bakan Gül, bilgi edinme hakkının hukuki öngörülebilirliğe de önemli katkısı olduğunu, reform çalışmaları kapsamında 4’üncü Yargı Paketiyle çok önemli bir düzenleme yapıldığını belirterek, vatandaşın idareden cevap alma süresi olan 60 günün, 30 güne düşürüldüğünü kaydetti.

Kurulumuz Başkanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu ise Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) kapsamında daha da güçleneceğini söyledi. Mütekabiliyeti olan 73 ülkenin Kurula başvurabildiğini aktaran Başkan Fendoğlu, BEDK’nin son iki yıl içerisinde yaklaşık 4 bin karara imza attığını söyledi.

İki oturum halinde gerçekleşen sempozyumda ilk oturumda bilgi edinme hakkının sınırları, ikinci oturumda ise bilgi edinme hakkının geleceği üzerine bildiriler sunuldu.