Sıkça Sorulan Sorular

2021/08/2021Tarih ve 2021/1096 sayılı Kararın Özetidir.

Başvuru sahibi Kurum yapılan soruşturma, inceleme sonucunda düzenlenen soruşturma/inceleme raporlarının ve ekleri ile soruşturma dosyasında bulunan hangi bilgilerin başvuru sahiplerine verilebileceği hakkında görüş talebidir.
Kurulumuz tarafından ilgili kuruma, bu tür başvurularda başvuranın kendisi hakkında soruşturma yapılan, şikayetçi, avukat ve üçüncü kişi olmasına göre farklı değerlendirme yapılması gerektiği yönünde bir görüş verilmiştir.
Karara ulaşmak için tıklayınız.26/05/2021 Tarih ve 2021/757 Sayılı Kararın Özetidir


Başvuru sahibi Kurum, ihbar ve şikayetler üzerine personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa istinaden düzenlenen; ön inceleme, disiplin soruşturması ve disiplin kovuşturması dosyasında bulunan bilgilerin şikayetçiler, avukatlar ve üçüncü kişiler tarafından talep edilmesi durumunda yapılacak işlemlerde tereddüt hasıl olduğundan bahisle Kurulumuzdan görüş talep edilmiştir.
Kurulumuz başvuru sahiplerinin ön inceleme, disiplin soruşturması ve disiplin kovuşturması dosyalarındaki durumlarına göre farklı cevaplar verilebileceği beyan edilerek ekteki kararı almıştır.
Karara ulaşmak için tıklayınız.