Hakan ÖZTATAR
Kurul Üyesi

Adalet Bakanlığı 

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü